Kosten

Voordat u ons de opdracht geeft, hebben wij graag een informatief gesprek met u over de kosten.

De kosten van een advocaat zijn geregeld in de Wet op de vergoeding van advocaten (RVG). Dit omvat een schema van vergoedingen (VV), waarin wordt bepaald welke vergoedingen verschuldigd zijn.

In civielrechtelijke zaken is de waarde van het voorwerp van het werk van de advocaat doorslaggevend. De vergoeding wordt dus vastgesteld op basis van de gegevens uit een tabel die door  de RVG is opgesteld. De beoordeling van de betwiste waarde is gebaseerd op het belang van de eiser bij de zaak. Als het om een bepaald geldbedrag gaat, kan de betwiste waarde gemakkelijk worden vastgesteld.

In het strafrecht zijn er kadervergoedingen voor bepaalde activiteiten vastgesteld.

Het is ook mogelijk om buiten de RVG uurvergoedingen of vaste vergoedingen af te spreken.

De RVG is te uitgebreid en te complex om hier uitputtend te beschrijven. Het hangt ook altijd af van het individuele geval en de ontwikkeling daarvan, zodat betrouwbare informatie het meest waarschijnlijk in een gesprek kan worden gegeven.

Als u een Nederlandse rechtsbijstandverzekering heeft, dekt deze meestal ook Duitse juridische geschillen. Wij zorgen graag voor een dekkingsnota vooruw rechtsbijstandverzekering.


nach oben